Những chính sách mới về vay vốn ngân hàng sẽ có hiệu lực tháng 9/2023

Đăng ngày:

Chính sách mới về vay vốn ngân hàng từ tháng 9/2023 với các điều khoản quan trọng

Ngày 28/6/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã phát hành Thông tư số 06/2023/TT-NHNN, điều chỉnh và mở rộng phạm vi của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN liên quan đến hoạt động vay vốn của tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng. Thông tư 06 có hiệu lực kể từ ngày 1/9/2023. Theo đó, Thông tư này đã thay đổi 10 nhu cầu vốn không được cho vay.

Tuy nhiên, sau đó, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 10/2023/TT-NHNN vào ngày 23/08/2023, ngưng hiệu lực thi hành đối với 3 trường hợp cấm cho vay cho đến khi có văn bản quy phạm pháp luật mới về các vấn đề này.

Các điểm quan trọng về chính sách vay vốn ngân hàng từ tháng 9/2023:

Những chính sách mới về vay vốn ngân hàng sẽ có hiệu lực tháng 9/2023
Những chính sách mới về vay vốn ngân hàng sẽ có hiệu lực tháng 9/2023

1. 7 nhu cầu vốn bị cấm vay:

Từ ngày 1/9/2023, tổ chức tín dụng sẽ không thể cho vay cho 7 nhu cầu vốn sau đây:

  1. Đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề bị cấm theo Luật Đầu tư.
  2. Thanh toán chi phí hoạt động kinh doanh trong các ngành, nghề bị cấm và các giao dịch vi phạm pháp luật.
  3. Mua sắm hàng hóa, dịch vụ từ các ngành, nghề bị cấm theo Luật Đầu tư.
  4. Mua vàng miếng.
  5. Trả nợ cho khoản vay tại tổ chức tín dụng, ngoại trừ trường hợp trả lãi phát sinh trong thời gian xây dựng công trình.
  6. Trả nợ khoản vay nước ngoài hoặc tại tổ chức tín dụng khác, với điều kiện thời hạn vay và cơ cấu lại thời hạn trả nợ phù hợp.
  7. Gửi tiền.

2. Mở rộng khả năng vay cho nhu cầu đời sống:

Theo sửa đổi của Thông tư 06, tổ chức tín dụng có thể xem xét và quyết định cho vay khách hàng để trả nợ tại tổ chức tín dụng khác cho cả mục đích vay phục vụ hoạt động kinh doanh và nhu cầu đời sống, mở rộng so với quy định trước đây chỉ áp dụng cho vay kinh doanh.

3. Trả nợ bằng đồng tiền khác:

Thông tư 06 đã thay đổi điều 11, khoản 2, cho phép trả nợ bằng đồng tiền khác đồng tiền cho vay nếu thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng và khách hàng, trong phạm vi luật pháp liên quan.

4. Vay online và hạn mức vay:

Thông tư 06 đã bổ sung mục riêng về hoạt động vay qua phương tiện điện tử. Theo đó, dư nợ vay phục vụ nhu cầu đời sống không được vượt quá 100 triệu đồng tại một tổ chức tín dụng. Tổ chức tín dụng có thể triển khai eKYC (xác thực khách hàng điện tử) dựa trên các nguồn dữ liệu định danh cá nhân đã được cơ quan nhà nước xác thực hoặc dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công dân, hoặc từ tổ chức cung cấp dịch vụ xác thực điện tử theo quy định của pháp luật.

Những điều chỉnh và nâng cấp trong chính sách vay vốn ngân hàng từ tháng 9/2023 này sẽ mang lại nhiều cơ hội mới và lựa chọn linh hoạt cho khách hàng, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững của hệ thống tài chính.

Đăng ký tư vấn Liên hệ Mẫu đơn thông dụng